In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Общински културен институт-Красно село

 I-ви ФЕСТИВАЛ

ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО -

„ПИНОКИО“ - 2016г.

ПОД  ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА: г-жа Милена Дамянова-народен представител, председател на комисията по образование в Парламента.

ОРГАНИЗАТОРИ :  ОКИ ДК „Красно село“ и Театър „СИРИУС“.

ЗАЩО - „ПИНОКИО“?

  Защото , както малкото  дървено човече става истинско момче в приказката-така и  - малките артисти порастват като истински личности и хора чрез театъра. Идеята на този фестивал е да се предостави възможност за  развитие и откриване на детският талант , както и  популяризиране на  детско-юношеското театрално изкуство.

 Акцентът на събитието ще бъдат децата-

децата като публика, децата като участници, децата като жури.

 ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА :

  Цел на ФЕСТИВАЛ ПИНОКИО е да се пренасочи вниманието на децата към духовни ценности - за сметка на други, заобикалящи ги предизвикателства и комерсиални изкушения.

  Да се подкрепят усилията на Детските театрални школи в стремежът им да развиват художествени умения и интереси.

  Участниците да получат стимул, професионална и творческа подкрепа за развиване на техните таланти и индивидуални качества.

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ:

 Съпътстващи фестивала ще бъдат различни уоркшопове за демонстриране на театрални техники, дискусии и открити разговори, ателиета с деца за правене на кукли и изложба с детски  рисунки на тема “Моят любим  спектакъл от фестивала“.

 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:

   Детско-юношески фестивал за театрално изкуство - „Пинокио“- се провежда през месец юни 2016г. в рамките на 4 дни .

Първи ден /10.06.2016г./

 Откриване на фестивала

Семинар - по проблемите и целите  на детските театрални школи

Обявяване на различните уоркшопове и  ателиета

 Втори и трети ден /11.06 и 12.06.2016г./-

  Представяне на спектаклите на  всички театрални школи. Предвиждат се най-много по пет представления на ден - в 10:00; 12:00 ; 14:00; 16:00 и 18:00 часа.

По-камерните състави ще представят спектаклите си в театрална зала „Сириус“, а по-големите трупи в Зала „Елит“ на ОКИ ДК „Красно село“.

 Четвърти ден /13.06.2016г./ -

 Семинар

 Съпътстващи събитието-различни мероприятия

 Тържественото награждаване на участниците и закриване на фестивала

РЕГЛАМЕНТ:

  Във детско-юношески фестивал за театрални изкуства „Пинокио“ могат да участват всички частни, училищни и  читалищни  театрални школи / с деца на възраст между 6 и 18 г./   на територията на гр.София.

/до 15 март/  Организаторите на  фестивал “ПИНОКИО” отправят покана за участие към театралните школи.

/до 15 април/  Кандидатите заявяват желание за участие , като прилагат попълнена Заявка за участие и подпомагащи материали- видеозапис, анотация на спектакъла,   по 5 /пет/ бр. снимки, програма, плакат,  и пълна техническа спецификация на постановката на адреса или и-мейла на ОКИ ДК – „Красно село“– София.

/до 30 април/  Комисия в състав от професионални актьори и режисьори завършили Академията за театрално и филмово изкуство НАТФИЗ - „Кр.Сарафов“ селектира спектаклите и   връща отговор с потвърждение за  участие във фестивала на избраните школи .

 ЖУРИ НА ФЕСТИВАЛА:

Професионално жури:

  Журито на Фестивал „Пинокио“ ще бъде в пет членен състав, представлявано от различни професионалисти в областта на изкуствата. 

Детско жури:

  В детското жури ще влезне по един представител/дете/от всяка школа .

 Всяка от школите-участници във фестивала избира свой представител за детското жури, като имената на избраните деца трябва да бъдат представени на организаторите една седмица по-рано от провеждането  на фестивала.

Детското жури чрез гласуване ще определи кой спектакъл да отличи със специалният приз - Награда  на детското жури за най-добър спектакъл.

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ :

 Детско-юношеският фестивал“Пинокио“  има конкурсен характер и връчва следните награди:

•Награда за най-добър спектакъл

•Награда на детското жури за най-добър спектакъл

•Награда за сценография, костюми и сценична адаптация

•Награда за мъжка роля

•Награда за женска роля

  На всички останали  участници във  фестивал “ПИНОКИО“ се връчва  Диплом за участие

  • Организаторите на фестивала имат правото да променят броя и видовете отличия според броя или възрастовата група  на участниците.
  • Организаторите на фестивала имат правото да използват  снимков и видео материал от представленията, предоставяйки ги на различни обществени медии по време на фестивала, с цел разпространение и  реклама
  • Всички представления и съпътстващи събития по време на фестивала  са с

ВХОД СВОБОДЕН!

 

                       

 

 Общински Културен Институт

Дом на Културата „Красно село“ -

град София, Театър „СИРИУС”

 

 

                             Заявка за участие за

 I-ви Фестивал за детско-юношеско театрално изкуство-„ПИНОКИО“-2016г.

10 – 13 юни – София

 

Име на трупата:.........................................................................................................

Ръководители:..........................................................................................................

Лице за контакти:.....................................................................................................

Адрес:........................................................................................................................

Телефон:.........................................

e-маil:..............................................

уеб сайт на трупата:...................................................................................................

Заглавие на представлението:..................................................................................

Постановъчен екип/режисьор, постановчик, сценарист, сценограф, композитор/:

.............................................................................................................................................

Брой на участниците в представлението:..........................

Възраст на участниците: от......години - до ........години

Кога е била премиерата на представлението:...................

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Времетраене на спектакъла:.....................................

Време за монтаж:.......................................................

Време за демонтаж:..................................................

Размери на сцената:

- Дължина:....................

- Дълбочина:.................

- Височина:....................

Осветление и озвучаване:

/Моля отбележете, ако имате някакви специфични изисквания към сценичното оборудване , осветлението и озвучаването/

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Моля, към апликационната форма за участие да прикрепите и следните подпомагащи материали:

- 5 броя снимки

- видео запис на спектакъла или откъс от него

- плакат и рекламни материали

- информация за трупата и кратка анотация на предлаганият спектакъл

/Това, което напишете ще бъде използвано за програмните брошури и  на фестивала, така че представете информацията, която бихте желали фестивалните гости да знаят за Вас и Вашето представление. Биографията и описанието ЗАЕДНО трябва да бъдат не повече от 300 думи общо./

Изпратете заявката за участие и подпомагащите материали не по-късно от 15 април 2016г. по електронен път или по пощата на адрес:                                                        

ОКИ ДК „Красно село“- 1612 -град София ,бул.“Цар Борис III“ – N0 41

тел. 02 954 46 60

е-mail: dk_krasnoselo@abv.bg

Решение на селекционната комисия ще получите до: 30.04.2016г.